Nuoriso-osasto

Nuoriso-osasto

Siltakylän VPK:n tulevaisuuden tukipilari on nuoriso-osasto, josta on saatu hälytysosastoon osaavia nuoria, joilla on perustiedot ja taidot siirtyäkseen sammutustyö-

kurssin suorittamisen jälkeen hälytysosaston toimintaan.

Palokuntanuorten tulee osata toimia onnettomuustilanteissa sekä tehdä hätäilmoituksen.

Palokuntamme nuoriso-osastomme koostuu 7 - 16-vuotiaista nuorista. 

 

KOULUTUS

Nuoriso-osaston harjoitukset ovat keskiviikkoisin klo 18.00-19.30. Harjoituksissa on oppitunteja sekä käytännön harjoituksia palokuntanuorten peruskoulutusohjelman mukaisesti.


Palokuntanuoret osallistuvat sekä alueellisiin että valtakunnallisiin leriritoimintaan.


KILPAILUTOIMINTA

Nuoret osallistuvat vuosittain Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton ja Kotkan alueen palokuntanuorten järjestämiin tieto- ja kalustokilpailuihin.


MUU TOIMINTA

Siltakylän VPK:n nuoret ovat osallistuneet aktiivisesti Kotkan alueen palokuntanuorten järjestämiin tapahtumiin kuten kevätretket, pikkujoulut ym.

Kaakkkois-Suomen Pelastuslanliiton perinteiselle kesäleirille on osallistuttu, jotka ovat olleet myös koulutusleirejä kuten myös valtakunnallisille palokuntaleireille.

Nuoret osallistuvat myös palokunnan järjestämiin tapahtumiin ja talkoisiin.


JÄSENISTÖ

Palokuntanuoriin kuuluu n. 25 nuorta sekä kouluttajia 8 henkeä.

Nuoriso-osastomme on tällä hetkellä täynnä ja ilmoitamme kun pystymme taas ottamaan uusia innokkaita nuoria mukaan.


NUORISO-OSASTON JOHTAJA

Roope Kujala


NUORISO-OSASTON I VARAJOHTAJA

Atte Kolunkulma

NUORISO-OSASTON II VARAJOHTAJA

Sami Kiili


Nuoriso-osaston asioissa ota yhteyttä sähköpostilla: nuoriso-osasto@siltakylanvpk.fi