Hälytysosasto

HÄLYTYSOSASTO


Siltakylän VPK:n hälytysosasto on palokunnan ydin, jonka ensisijaisena tehtävänä on huolehtia palokuntasopimuksen mukaisista velvoitteista alueellaan kuten sammutus-ja pelastustehtävistä, ensivastetoiminnasta.

Hälytysosastoon kuulu tällä hetkellä 44 henkeä.


HÄLYTYSOSASTON KOULUTUS:


HÄLYTYSOSASTON PERUSKOULUTUS

- Palokunnan hälytysosaston jäsenten koulutus jakautuu peruskoulutukseen, täydennyskoulutukseen, alipäällystön koulutukseen ja täydennyskoulutukseen sekä päällystökoulutukseen.


SISÄINEN KOULUTUS

- Hälytysosaston viikkoharjoitukset pidetään koulutusohjelman mukaisesti noin 50 kertaa vuodessa maanantaisin klo 18.00-20.00 välisenä aikana ympäri vuoden lukuunottamatta juhlapyhiä.

 

- Ensivasteharjoitukset pidetään joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 18-20 paloasemalla

Lisäksi pidetään tarvittaessa erityiskoulutustilaisuuksia.


ULKOINEN KOULUTUS

- Hälytysosaston jäsenet suorittavat perehdyttämisen jälkeen vähintään sammutustyökurssin, jonka jälkeen he suorittavat vapaaehtoispalokunnan hälytysoastossa tarvittavia kursseja.

Hälytysosaston jäsenet osallistuvat vuosittain erilaisiin koulutustilaisuuksiin, joita järjestetään Kymenlaakson pelastuslaitoksen tai Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton toimesta.


Sähköposti:

hälytysosasto@siltakylanvpk.fi